DISC Analyse

Doe de test

Welkom op de DISC site van Itasc. De plek waar je alles over het DISC communicatiemodel vindt. Zoals de unieke online DISC testen van Itasc, het DISC communicatiemodel, DISC profielen, analyses, informatie en nog veel meer. Log direct in op de site met de inloggegevens welke je hebt ontvangen van Itasc

Log direct in op de site of vraag een account aan door het aanmeldingsformulier in te vullen. Met een Itasc DISC account kan je alle mogelijkheden van deze DISC site benutten. Om een account aan te kunnen vragen moet je een geldig emailadres gebruiken.

DISC is een Persoonlijkheids Model

Het DISC Persoonlijkheids Model is een model dat universele gedragsstijlen inzichtelijk en toepasbaar maakt. Onderzoek heeft aangetoond dat gedragskarakteristieken in vier hoofdstijlen gegroepeerd kunnen worden. Mensen met dezelfde stijl neigen dezelfde gedragskenmerken te hebben. Natuurlijk variëren mensen met dezelfde stijlen qua intensiteit van hun stijl. Naast de hoofdstijl, zullen mensen ook in meer of mindere mate tendensen uit andere stijlen laten zien. Het acroniem DISC staat voor de vier hoofdstijlen van het model, te weten:

Dominant

Invloed

Stabiel

Consciëntieus

DISC in de praktijk

DISC wordt toegepast in veel Fortune 500 bedrijven, door HR professionals, consultants, coaches en trainers. Maar ook door tandartsen, ambtenaren, overheids- en semi-overheidsinstellingen, commerciële organisaties en opleidingsinstituten. DISC helpt deze organisaties om; de productiviteit van teams te verbeteren, de effectiviteit van managers en leidinggevenden te vergroten, commerciële afdelingen op te leiden, relaties met klanten te verbeteren, conflicten van interpersoonlijke conflicten aard op te lossen en om relaties te verbeteren, om de samenwerking binnen teams te verbeteren. DISC helpt bij het erkennen en bewust worden van verschillen tussen mensen. DISC ondersteunt werving en selectieprocessen, promotie, plaatsing en outsourcing van mensen.

DISC wordt gebruikt om gedragskenmerken, sterktes van gedrag, aanleidingen voor conflicten, mogelijkheden voor het creëren van toegevoegde waarde en sterktes van anderen inzichtelijk te maken. Maar DISC heeft veel meer toepassingen, zoals:

Het managen van conflicten

Samenwerking en teambuilding

Verbeteren van klantrelaties

Bepalen en verbeteren van communicatie(-stijlen)

Vergroten van commerciële vaardigheden

Bepalen van strategieën om de behoeften van anderen helder te krijgen

Inspelen op behoeften en motieven van klanten

Verminderen van conflicten en stress, zowel inter- als intrapersoonlijk

Heb
je
een
account?

Doe
hier
de
test.