Inspiratiesessie
Masterclass
Organisatietraject
Social media
Nyenrode
Personal Branding & golf
Zwitserland express
Open inschrijvingen

Social Media

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan Social Media. Het is natuurlijk prima dat steeds meer medewerkers gebruik maken van Social Media, maar een en ander leidt niet altijd tot de gewenste gevolgen. In de workshop 'Social Media en de organisatie' maak ik onderscheid tussen twee invalshoeken.
Ten eerste geef ik medewerkers, aan de hand van praktische voorbeelden, inzicht in de kansen en bedreigingen die het gebruik van Social Media met zich meebrengt. Uiteindelijk kunnen medewerkers door het gebruik van Social Media hun stem laten horen en daarmee een positieve invloed uitoefenen op de reputatie / brand van de organisatie. Hierbij komen de richtlijnen voor zakelijk gebruik aan de orde of de door de eigen organisatie geschreven 'Code Social Media'.
De tweede invalshoek richt zich op de wijze waarop de deelnemer Social Media kan gebruiken om organisatiedoelstellingen te realiseren. Hoe geef je invulling aan het zakelijk netwerken? Ik leg hierbij de nadruk op het gebruik van LinkedIn.Programma


Duur

Afhankelijk van de gekozen onderwerpen en de groepsgrootte verzorg ik een presentatie van 2 uur (een wake-up call) of een workshop van 1 of 2 dagdelen.