Inspiratiesessie
Masterclass
Organisatietraject
Social media
Nyenrode
Personal Branding & golf
Zwitserland express
Open inschrijvingen

Personal Branding

De professional
In een wereld waarin vanzelfsprekendheden en zekerheden binnen organisaties wegvallen, de arbeidsmarkt dynamisch en onvoorspelbaar wordt, en vakkennis in een hoog tempo veroudert, moet je als professional/werknemer steeds meer initiatief ondernemen om je eigen 'employability' te waarborgen. Gewoon je werk doen is niet langer voldoende om je baan te houden. De vraag naar onderscheid, authenticiteit en 'meer dan gewoon zijn', gaat de boventoon voeren. Succes als professional verlangt steeds meer dat je bewust werkt aan het creëren van een onderscheidend profiel binnen en buiten de organisatie. De vakterm voor deze onderscheidende presentatie is Personal Branding. Je bent een Personal Brand wanneer er een krachtig, helder en positief beeld naar voren komt als je naam valt of wanneer anderen aan je denken.

De organisatie
Tot voor kort was het onderwerp Personal Branding vaak nog het domein van de individuele medewerker. Organisaties zien meer en meer in dat de uitgangspunten van Personal Branding ook voor de organisatie als geheel enorme voordelen biedt.
Op het moment dat de medewerker zich op een proactieve, authentieke en onderscheidende manier 'Brand', sluit dat aan bij een tijdgeest waarbij meer dan 'gewoon je werk doen' de boventoon gaat voeren. Daarnaast geeft Personal Branding het management van de organisatie de gelegenheid om de professional in te zetten in een 'rol' waarin hij/zij zelf aangeeft te kunnen excelleren. Ook bij het samenstellen van verschillende teams kan nog scherper gekeken worden welke unieke 'Brands' je met elkaar samenbrengt om werkelijk het verschil te maken. Het verschil, zowel binnen de organisatie als in relatie tot de klant.