Inspiratiesessie
Masterclass
Organisatietraject
Social media
Nyenrode
Personal Branding & golf
Zwitserland express
Open inschrijvingen

Organisatietraject

Tot voor kort was het onderwerp Personal Branding vaak nog het 'feestje' van de individuele medewerker. Organisaties zien meer en meer in dat de uitgangspunten van Personal Branding ook voor de organisatie als geheel enorme voordelen biedt.

Op het moment dat de medewerker zich op een proactieve, authentieke en onderscheidende manier 'Brand', sluit dat aan bij een tijdgeest waarbij meer dan 'gewoon je werk doen' de boventoon gaat voeren. Daarnaast geeft het het management van de organisatie de gelegenheid om de medewerker in te zetten in een rol / project waarin de medewerker zelf aangeeft te kunnen excelleren. Ook bij het samenstellen van verschillende teams kan nog scherper gekeken worden welke unieke 'Brands' je met elkaar samenbrengt om werkelijk het verschil te maken. Het verschil zowel binnen als buiten de organisatie.

In een organisatietraject is het management actief betrokken bij het implementeren van de uitgangspunten rondom Personal Branding. Naast het feit dat zij ook zelf de Masterclass volgen, krijgen zij instrumenten aangereikt die hen de gelegenheid bieden om hun medewerkers actief te coachen om zich als Personal Brand te profileren.Programma

Het uiteindelijke programma in een organisatietraject ontstaat in overleg met de opdrachtgever. Uiteraard behelst het programma een aantal vaste onderdelen.

Stap 1: Opdrachtformulering en samenstelling definitief programma met opdrachtgever / projectgroep.
Stap 2: Kick-off sessie voor alle betrokkenen.
Stap 3: Masterclass voor management.
Stap 4: Masterclass voor medewerkers in de verschillende organisatieonderdelen.

Inhoud Masterclass manager / medewerker:
Optie: de workshop social media onderdeel van de masterclass maken.

Stap 5: Tussentijdse afstemming met de projectgroep.
Stap 6: Coaching workshop voor management.
In deze workshop deel ik met het management een aantal instrumenten waarmee ze hun medewerkers actief kunnen coachen om zich als Personal Brand te profileren.
Stap 7: Evaluatie met de projectgroep.